AGMs

Janardhan Kadam

(AGM - Recovery)

Sanjay Parkhe

(AGM - Deposit)

Ujwala Borawake

(AGM - HR)

Santosh Mudbakhe

(Board secretary)

Jitendra Amrutkar

(AGM - Investment)

Yogesh Asane

(AGM - EDP)

Nilesh Deshmane

(AGM - Fund)

Anil Aware

(AGM - Loan)

Branch Managers

Bhausaheb Dhaktode

(Branch Manger - Gandhi Chauk)

Farukh Shaikh

(Branch Manager - Shrirampur)

Naresh Gunjal

(Branch Manager - Ahmed Nagar)

Yogesh More

(Branch Manager- kopargaon)

Anand Nikumbh

(Branch Manager - Nashik Road)

Milind Bankar

(Branch Manager - Rahata)

Vijay Kanade

(Branch Manager - Kolhar)

Nihal Shaikh

(Branch Manager - Rahuri)

Sanjay More

(Branch Manager - vaijapur)

Satish Jejurkar

(Branch Manager - Shirdi)

Amol Pund

(Branch Manager - Yeola)

Rajesh Mahajan

(Branch Manager - Pune)

Mahesh Dandawate

(Branch Manager - Premdhan Chauk)

Sagar Vyavahare

(Branch Manager - Jamkhed)